MLUX Warszawa

MLUX Warszawa

Montaż klimatyzacji i wentylacji. Firma remontowo-budowlana.


Kolejność prac


Jeśli chcemy, by w systemie znalazł się gruntowy wymiennik ciepła, nie zapomnijmy uwzględnić go w projekcie.
Jeśli chcemy, by w systemie znalazł się
gruntowy wymiennik ciepła, nie zapomnijmy
uwzględnić go w projekcie.
Wymiennik najlepiej wykonać
razem z instalacją kanalizacyjną.

0czywiście można zamontować system wentylacji mechanicznej w już wykończonym domu, ale pomijając nawet konieczność wykonania wtedy dodatkowych prac remontowo - budowlanych, pojawia się problem - jak zapewnić wentylację do chwili uruchomienia rekuperatora?Jeśli zamierzamy go kupić za kilka miesięcy, do tego czasu będziemy mogli po prostu otwierać okna, ale gdy przewidujemy to w bliżej nieokreślonej przyszłości, musimy mieć instalację z prawdziwego zdarzenia - bez niej nasz dom nie przejdzie kontroli kominiarskiej potrzebnej na przykład do uruchomienia dostaw gazu. Konieczne byłoby zatem wzniesienie kominów z kanałami wentylacji grawitacyjnej i wykonanie otworów nawiewnych, co zwiększyłoby koszty budowy nawet o kilka tysięcy złotych. Po zamontowaniu rekuperatora kominy przestałyby być potrzebne, więc taki wydatek zupełnie się nie opłaca. Dlatego na zakup rekuperatora najlepiej zdecydować się jeszcze przed budową domu. Instalacja wentylacyjna nie wydaje się trudna do wykonania. Wielu inwestorów próbuje ją wybudować samodzielnie, nierzadko z powodzeniem. Złe wykonanie nie skutkuje powstaniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników, więc nie są do tego potrzebne żadne specjalne uprawnienia. Ale jeśli instalacja wentylacyjna ma być nie tylko atrapą czy prowizorką, wszystko powinno być przemyślane, a poszczególne elementy starannie dobrane i dopasowane do siebie. Dlatego najlepiej zacząć od wykonania projektu - im będzie dokładniejszy, tym lepiej.