MLUX Warszawa

MLUX Warszawa

Montaż klimatyzacji i wentylacji. Firma remontowo-budowlana.


Jeszcze o kanałach


Czerpnia powietrza powinna być zabezpieczona
przed opadami atmosferycznymi
Czerpnia powietrza powinna być zabezpieczona
przed opadami atmosferycznymi

Kanały wentylacyjne są najczęściej blaszane - o przekroju okrągłym, ewentualnie prostokątnym. W domach jednorodzinnych kanały prostokątne stosuje się jedynie tam, gdzie brakuje miejsca na okrągłe.Do takich stosunkowo niewielkich instalacji wentylacyjnych są przeznaczone prostokątne kanały o wysokości zaledwie 5 cm, które można ukryć nawet w warstwie wylewki. Warto zwrócić uwagę na sztywność kanałów. Tańsze, z cieńszej blachy, ulegają odkształceniom: instalacja się rozszczelnia. To samo dotyczy kanałów prostokątnych z tworzywa sztucznego - nie gwarantują szczelności policzeń i nie są polecane do instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła. Kanały powinny być zaizolowane termicznie, zwykle stosuje się do tego wełnę mineralną (przy okazji będzie to jednocześnie izolacja akustyczna). Niezaizolowane kanały przechodząc przez pomieszczenia nieogrzewane są przyczyną obniżenia sprawności odzysku ciepła. W dodatku w wyniku spadku temperatury powietrza może dochodzić do wykraplania się z niego pary wodnej, a powstające skroplmy mogą doprowadzić do zniszczenia instalacji.