MLUX Warszawa

MLUX Warszawa

Montaż klimatyzacji i wentylacji. Firma remontowo-budowlana.


Rozwiązania typowe


Wymiennik przeciwprądowy
Wymiennik przeciwprądowy ma wydłużone w stosunku do krzyżowego kanały

Typowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w domu jednorodzinnym działa w następujący sposób. Świeże powietrze z zewnątrz jest zasysane przez czerpnię jednym kanałem do centrali wentylacyjnej, a z niej siecią kanałów przepływa do głównych pomieszczeń mieszkalnych (salonu, sypialni i innych) i jest do nich nawiewane przez zamocowane w suficie lub w ścianach okrągłe anemostaty albo prostokątne kratki wentylacyjne.W pomieszczeniach takich jak łazienki, WC, kuchnie, garderoby są anemostaty lub kratki wywiewne. Zanieczyszczone powietrze jest nimi wysysane do sieci kanałów wywiewnych i dopływa z powrotem do centrali wentylacyjnej, a z niej wspólnym kanałem jest usuwane poza budynek przez tak zwaną wyrzutnię. W drzwiach lub ścianach oddzielających pomieszczenia z nawiewem od tych z wywiewem muszą być otwory umożliwiające przepływ powietrza.