MLUX Warszawa

MLUX Warszawa

Montaż klimatyzacji i wentylacji. Firma remontowo-budowlana.


Przebieg i przekroje kanałów


Rekuperator z wymiennikiem krzyżowym
Przebieg i przekroje kanałów

Przebieg i przekroje kanałów mają wpływ na opory przepływu powietrza, dlatego lepiej nie zmieniać tego, co było przewidziane w projekcie, by w rezultacie wydajność wentylacji nie była mniejsza od zakładanej. Istotne jest uwzględnienie w projekcie gruntowego wymiennika ciepła (GWC)-jeśli go przewidujemy.Często stosuje się go w systemach wentylacji z odzyskiem ciepła, by wykorzystać darmową energię zakumulowaną w gruncie do ogrzewania powietrza zimą (zapobiega to zamarzaniu wymiennika rekuperatora) i do chłodzenia go latem. Powoduje on jednak znaczne opory przepływu powietrza, co musi być uwzględnione przy doborze wentylatora. Z reguły konieczne jest zastosowanie dodatkowego, bo ten wbudowany w rekuperator nie wystarcza. Podłączenie gruntowego wymiennika ciepła do instalacji, w której nie był on przewidziany, powoduje wyraźny spadek wydajności wentylacji.

GWC można wykonać później i połączyć z gotową instalacją w domu, ale zdecydowanie wygodniejsze jest wybudowanie go na samym początku budowy - na przykład jednocześnie z instalacją kanalizacji. Podobnie jak kanalizację wymiennik gruntowy umieszcza się w wykopie i wprowadza do budynku spod ziemi, więc najwygodniej zrobić to przed wylaniem ław fundamentowych i wykonaniem podłogi. Zrobienie wykopu i ułożenie rur wymiennika można zlecić tej samej ekipie, która wykonuje instalację kanalizacji (jeśli mamy szczegółowy projekt, montaż wymiennika nie powinien sprawić problemu nawet osobom nie mającym doświadczenia z takimi instalacjami). W ten sposób będziemy już mieli za sobą wszystkie roboty ziemne i działka będzie gotowa do zagospodarowania.