MLUX Warszawa

MLUX Warszawa

Montaż klimatyzacji i wentylacji. Firma remontowo-budowlana.


Gruntowy wymiennik ciepła


Gruntowy wymiennik ciepła
najczęściej jest wykonywany z plastikowych
rur kanalizacyjnych
Gruntowy wymiennik ciepła
najczęściej jest wykonywany z plastikowych
rur kanalizacyjnych

To prosta instalacja, która umożliwia wstępne ogrzanie lub ochłodzenie powietrza wentylacyjnego dzięki odbieraniu lub oddawaniu ciepła do gruntu.Jego temperatura na głębokości 1,5 m wynosi w Polsce około 14°C w sierpniu i około 5°C w lutym. Nieco głębiej oscyluje wokół 8°C. Jeśli powietrze, które ma być nawiewane do domu, jest latem cieplejsze, a zimą chłodniejsze od gruntu, to w kontakcie z nim odpowiednio ochłodzi się lub ogrzeje. Za energię i wykorzystaną w ten sposób do ogrzewania (chłodzenia) nie trzeba płacić, więc warto z niej skorzystać. Wstępne podgrzanie mroźnego powietrza zimą w większości przypadków rozwiązuje problem zamarzania wymiennika ciepła znajdującego się w rekuperatorze. Jest ono przyczyną znacznego spadku sprawności odzysku ciepła i zakłócenia pracy systemu wentylacji (na czas odmrażania wymiennika zatrzymywany jest wentylator nawiewny).

W naszym klimacie można liczyć na podgrzanie lub ochłodzenie powietrza w wymienniku gruntowym o kilka do kilkunastu stopni Celsjusza. Im większa jest różnica temperatury między powietrzem zewnętrznym a gruntem, tym więcej ciepła zostaje wymienione. Dlatego największe korzyści z GWC będą w czasie silnego mrozu (możliwe jest ogrzanie powietrza od -20 do 0°C) albo podczas upałów (ochłodzenie od 30 do 20°C). Daje to istotne, kilkudziesięcioprocentowe oszczędności w zużyciu konwencjonalnej energii.

W okresach przejściowych, kiedy temperatura na zewnątrz wynosi od kilku do kilkunastu stopni Celsjusza, powietrze po przejściu przez GWC nie zmienia wyraźnie temperatury. Co więcej, skutek działania GWC może być wtedy odwrotny do zamierzonego, to znaczy powietrze o temperaturze na przykład 14°C, czyli dość zimne, może zostać jeszcze trochę schłodzone. Wykorzystywanie wymiennika gruntowego wiosną i jesienią nie ma zatem sensu. Dlatego system wentylacji wykonuje się zawsze tak, aby można go było przełączyć na pracę z pominięciem GWC.